Kosten

Rekening gaat naar de zorgverzekering

Verzekerde zorg

De kosten kunnen vanuit het basiszorgpakket worden vergoed, mits voldaan is aan voorwaarden die de verzekeraar daarvoor heeft gesteld. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg. NB: De client dient zelf te checken of de verzekeraar een contract met de praktijk heeft afgesloten!

De voorwaarden zijn:

  • U hebt een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor de Generalistische Basis GGZ met daarop de AGB-code van de huisarts.
  • De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóóraf aan de datum van het intakegesprek.
  • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is. Niet alle zo genoemde DSM-stoornissen vallen onder de vergoede basiszorg: o.a.  aanpassingsstoornissen, leerstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering.
De kosten van een behandeltraject* worden vanaf 2022 gebaseerd op het nieuwe zorgprestatiemodel. 
 
* Het traject kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, blended-care contacten, (test-)diagnostiek, verslaglegging, overleg met medebehandelaars. 

 

Rekening gaat naar de client

Onverzekerde zorg

De kosten komen voor rekening van de cliënt tegen het zogenaamde OVP tarief 

De standaardtarieven in 2024 bedragen: 

Behandeling € 131,82
telefonisch consult (15 min) € 49,89
e-Mail consult € 49,89
Schriftelijke Informatieverstrekking  € 104,69
   


Let op: sommige particuliere zorg wordt wel vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Controleer dit zelf bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Indien u gebruik wilt maken van uw zorgverzekering, houdt u dan rekening met verrekening van vergoeding met uw eigen risico. In 2024 bedraagt het wettelijk bepaalde minimale eigen risico €385. (Of nog hoger indien u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar)

De complexiteit en ernst van uw problematiek bepalen de duur van het traject of een eventuele doorverwijzing. 

Declaratie

Declaratie van uw behandeling bij uw verzekeraar vindt maandelijks achteraf plaats. U ontvangt hiervan een overzicht van uw zorgverzekering. In het geval van onverzekerde zorg en niet gecontracteerde zorgverzekeraars ontvangt u een factuur.

Gecontracteerde zorg

Acta Nova heeft in 2024 met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Met de onderstaande verzekeraars is geen contract afgesloten:

  • ONVZ
  • CARESQUE
  • RMA

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij uw zorgverzekeraar te checken wat u en op welke manier u een vergoeding ontvangt.

 

"Wie het nieuwe vreest, moet beseffen dat al het oude ook nieuw is geweest"

Adres

Groenestraat 1
4061 BD  Ophemert

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0344-612353

Kamer van Koophandel: 30260859

ABN Amro Bank: NL94 ABNA 0491 9855 84

AGB Code Praktijk: 94055195

Privacy Statement     |     Copyright Acta Nova 2018     |     Webdesign Bal IT-Solutions