Werkwijze

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek legt u uw situatie of probleem voor. De GZ-psycholoog stelt hierbij diverse vragen om een zo goed mogelijk beeld van u te krijgen. Verder kan u gevraagd worden één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Aansluitend krijgt u advies over het te volgen behandelplan.

Indien akkoord, dan wordt de behandelovereenkomst door beide partijen ondertekend en kan de behandeling van start gaan.

De duur van de behandeling kan afhankelijk van de hulpvraag variëren van één adviesgesprek tot meerdere gesprekken. Een individueel gesprek duurt 45 minuten. Relatie- en gezinsgesprekken duren 1½ uur.  Meestal zijn 5 tot 10 gesprekken voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. 

NB: Voor het intakegesprek dient u een geldige verwijsbrief, uw legitimatiebewijs en de zorgpas van uw zorgverzekeraar mee te brengen.

Therapie

Er wordt gewerkt vanuit verschillende therapeutische kaders, maar de aanpak is bij voorkeur cognitief-gedragstherapeutisch (schematherapeutisch), oplossingsgericht, psychodynamisch en ACT (Acceptance Commitment Therapy) georiënteerd. Voor traumaverwerking wordt vaak gebruik gemaakt van EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing).

Beroepsgeheim

  • Zonder toestemming vooraf wordt er geen enkele informatie verstrekt aan derden zoals huisarts of arboarts. 
  • Indien nodig wordt tijdens intervisiebijeenkomsten casuïstiek besproken. Dit gebeurt geanonimiseerd, zodat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.
  • De praktijk behoudt zich het recht om statistische informatie, zoals leeftijd, geslacht en problematiek uit de cliëntendossiers geanonimiseerd te gebruiken. 

"Overal zijn klokken, maar nergens is tijd"

Adres

Groenestraat 1
4061 BD  Ophemert

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0344-612353

Kamer van Koophandel: 30260859

ABN Amro Bank: NL94 ABNA 0491 9855 84

AGB Code Praktijk: 94055195

Privacy Statement     |     Copyright Acta Nova 2018     |     Webdesign Bal IT-Solutions