De Praktijk

Acta Nova is opgericht in 2007 door Drs. L.E.B. (Leontine) Bal-Segers. 

How we met

Leontine Bal

Acta Nova wordt geleid door drs. L.E.B. (Léontine) Bal-Segers. Zij heeft ruime ervaring in psychologische hulpverlening. Daarnaast beschikt zij over de benodigde registraties zodat cliënten in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding via de zorgverzekering. 

GZ-Psycholoog

Een GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) is een psycholoog die zich na zijn opleiding tot basispsycholoog heeft gespecialiseerd als psycholoog in de gezondheidszorg. Deze specialisatie betreft een tweejarige postdoctorale beroepsopleiding. Na afronding hiervan mag de psycholoog zich GZ-psycholoog noemen, een beschermde titel die is opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Drs. L.E.B. Bal Segers
GZ-Psycholoog

(BIG geregistreerd: 59910679925)
AGB-Code: 94-003166

De LVVP vertegenwoordigt vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen en behartigt hun belangen, zowel in overleg met branchepartijen als bij zorgverzekeraars en de overheid.

Website LVVP

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de behandelingen te bewaken wordt regelmatig overlegd met collega's. Ook het lidmaatschap van de Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten en het lidmaatschap van de regionale zorggroep PsyZorgRivierenland geven garantie voor geboden kwaliteit. Daarnaast neem ik deel aan intervisie, seminars, symposia en diverse bijscholing.

In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe de Acta Nova haar werk georganiseerd vinden u in ons GGZ kwaliteitsstatuut welke hieronder is te downloaden

Klachten

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar? Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: de LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide GZ Psycholoog / Psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. 
 
Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de geschillencommissie zorg benaderen. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP.  Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlActa Nova is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBal-Segers, L.E.B. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

"Mislukken, zoveel leuker dan nooit proberen"

Rsvp

Adres

Groenestraat 1
4061 BD  Ophemert

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0344-612353

Kamer van Koophandel: 30260859

ABN Amro Bank: NL94 ABNA 0491 9855 84

AGB Code Praktijk: 94055195

Privacy Statement     |     Copyright Acta Nova 2018     |     Webdesign Bal IT-Solutions